Tele-Video-Obraz
Produkcja filmowa i telewizyjna
 
   logo
 

Papieskie błogosławieństwa

Adoracja w ZK w Sztumie


¦wiaectwo modlitwy


ks. Mirosław Prasek COr


Gwiazda Kazachstanu

¦wiatło Pojednnia i Pokoju w Luboniu

¦wiatło Pojednania i Pokoju - clip

Podopieczni "Ostoi" na Jasieniu

Ołtarz "¦wiatło Pojednania i Pokoju" na Jasnej Górze

Audiencja u Benedykta XVI - wersja z napisami w j. hiszpańskim

Audiecja u Benedykta XVI - wersja z napisami w j.angielskim

Ołtarz adoracji do Yamoussoukro w Radomiu

Donum Caritas et Pax w Bydgoszczy

Modlitwa w intencji pokoju

Donum Caritas et Pax w Luboniu

Donum Caritas et Pax - w krakowskim sanktuarium ¶w. Jana Pawła II


Ołtarz adoracji na Pradze


Monstrancja ¦więtej Rodziny


¦więto Niepodległo¶ci Kazachstanu


Stowarzyszenie Królowej Pokoju


Communita Regina della Pace


Communita Regina della Pace przez tele-video-obraz

Niewiasta z Jeruzalem Królowa Pokoju


Jerozolima-ołtarz adoracji przez tele-video-obraz

U stóp ¶w. Wojciecha


Modlitwa u stóp św. Wojciecha przez tele-video-obraz

Przez Sztukę do Boga


Przez sztukÄ™ do Boga przez tele-video-obraz

Copyright (c)2013-2019 {TVO GDAŃSK}