Tele-Video-Obraz
Produkcja filmowa i telewizyjna
 
   logo
 

Tele-Video-Obraz w skrócie TVO, jest działalnością gospodarczą o charakterze medialnym, która w obliczu podjętej w lutym 2013 r. przez stosowne gremium decyzji o likwidacji TVO Gdańsk z konieczności staje się depozytariuszem, a zarazem kontynuatorem tworzonej przez zaledwie kilka osób telewizji osiedlowej na gdańskiej Zaspie. TVO początkowo z dopiskiem „Rozstaje”, później „Gdańsk” została powołana do życia w 2004 r. przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje” i przez dziewięć lat dawała możliwość pokazywania nie tylko tego, co działo się na terenie tej dzielnicy, ale również prezentacji relacji z wydarzeń o charakterze ogólnym, jak choćby doroczne gale żeglarskie na Motławie. Z czasem powstały cykle programów, m.in.: morskich, zatytułowanych „Opowieści z morzem w tle”, programów zdrowotnych: „Skarby ziemi” czy „Nie bójmy się cukrzycy”, a także prezentujących zabytki Gdańska i wiele, wiele innych. Tak bogaty dorobek, przy nieocenionym zaangażowaniu członków redakcji, to swoista spuścizna, która warta jest tego, aby nadal widzowie mogli z niej korzystać. Postaramy się, aby to, co już zostało zrobione, systematycznie uzupełniać nowymi produkcjami. Zapraszamy zatem do tego, byście stali się stałymi gośćmi naszej strony, a my będziemy wdzięczni, jeśli uda się w  tej formie wypełniać Państwa oczekiwania.

Bogusław Olszonowicz

Copyright (c)2013-2019 {TVO GDAŃSK}